Općini Ilijaš odobrena sredstva za sufinansiranje projekta utopljavanja vrtića

 

Općina Ilijaš je uspješno aplicirala na Javni poziv za odabir korisnika sredstava za program i kriterije raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti-za projekat utopljavanje zgrada radi uštede energije” za 2012. godinu koji je objavilo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja.        

Općini Ilijaš su odobrena sredstva u vrijednosti od 50.000,00 KM za sufinansiranje projekta utopljavanja zgrade vrtića „Ilijaš“ (zamjena vanjske stolarije i izrada termo fasade) na osnovu Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanje zgrada radi uštede energije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

Dana 10. decembra 2012.godine Općinski načelnik g.Akif Fazlić i sekretar Federalnog Ministarstva prostornog uređenja g. Adnan Efendić potpisali su Ugovor o sufinansiranju projekta

“Utopljavanje zgrade vrtića u Ilijašu radi uštede energije“ u kojem se regulišu međusobni odnosi pomenutog ministrstva i Općine Ilijaš, a sve u cilju racionalne potrošnje i uštede energije.

 

Dodatne informacije

Open source productions